Cradle to Cradle

Viimaste aastakümnete jooksul on toimunud ennenägematu edasiminek tehnoloogias, heaolus ja tarbimises, kuid selle tulemusena seisab maailm silmitsi kliimamuutuste ja ressursside ammendumisega.

 

Desso vaibatehas on otsustanud astuda reaalseid samme, sest tööstusreform saab olla kasulik nii keskkonnale kui ka üleüldiselt. Tootmisprotsessi igal astmel on kasutusel tööstusharu juhtivad keskkonnastrateegiad, mis tagavad täielikult biolagunevad või täielikult ümbertöödeldavad tooted. Keskkonnaalase kasuga kaasneb märkimisväärne kokkuhoid toormaterjali energiakuludelt.
Taolise revolutsioonilise ärimudeli nimeks on Cradle to Cradle (C2C) ehk "hällist hällini" mille võttis kasutusele 1970-ndatel Walter R. Stahel. Tänaseks on see formuleerunud Michale Branrarti ja tema kolleegide abiga elutsükli arenduseks. W. McDonugh koos Branrartiga avaldasid 2002. a teose "Cradle to cradle: Remaking the way we make things", mis aitab ettevõtetel kõnealust mudelit kasutusele võtta.
Lühidalt tähendab C2C mudel, et tooteid arendatakse viisil, et need oleksid 100% ümbertöödeldavad tööstuslikeks või bioloogilisteks algosadeks, mis vähendab energiakulu ja uute toormaterjalide kasutuselevõttu.

Mõned näited, mida tähendab Desso jaoks C2C kontseptsiooni kasutusele võtmine:
Tootmise käigus kasutatakse uusimaid tehnoloogiaid ja aineid, mis võimalikult vähe mõjutaks keskkonda
Näidismaterjalid ja prospektid trükitakse ainult taaskäsitletavale paberile
Desso koostöös Van Gansewinkel Group´iga võetakse kasutatud vaipad tagasi ümbertöötlemiseks
Tootmises hakatakse kasutama 100% taastuvat energiat

Desso on tulnud välja juba esimese vaibaga – Desso Pallas – mis järgib C2C mudelit. Pikemas perspektiivis on eesmärgiks jõuda sinnamaani, et kõik toodetavad vaibad oma tuntud kõrges kvaliteedis ja laias valikus järgiks C2C printsiipe. 2009. aastal hakatakse järgmisi tooteseeriaid tootma C2C põhimõttel. See näitab, et Desso püsib hästi graafikus jõudmaks aastaks 2020 eesmärgini, et kõik vaibad toodetakse Cradle to Cradle mudeli järgi.