Marmoleum Click paigaldus

Enne paigaldustööde algust

Aluspõrand peab olema tugev, tasane (1 meetri kohta lubatud tasasuse kõikumine on ±2 mm), puhas ja püsivalt kuiv. Betoonist aluspõranda ja ka põrandakütte korral peab alati niiskustõkkeks paigaldama aluskile, ülekattega servadest 200 mm ja ülespöördega seinale. Põrandaküte peab olema 24 tundi enne kuni 24 tundi peale paigaldust välja lülitatud. Sisselülitatud põrandakütte maksimaalne lubatud pinnatemperatuur on 27°C. Vaipkatted ei ole soovitatavad aluspinnana. Vinüülpõrandakatteid, linoleumi jms võib kasutada aluspõrandana. Puidust aluspõrandale pole tarvis kilet paigaldada, piisab alusvahust. Marmoleum'i lauad tuleb paigaldada risti olemasolevate põrandalaudadega. Paigaldamise hetkel peab ruumi õhutemperatuur olema üle 18°C, põrandatemperatuur üle 15°C ja õhuniiskus vahemikus 50-75%. Paigaldamise ajal ära õhuta ruumi! Enne paigaldustööde algust peab materjal aklimatiseeruma ruumi temperatuuriga (>18°C) vähemalt 24-48 tundi. Pakid peavad seisma suletuna horisontaalselt tasasel pinnal. Enne paigaldamist kontrolli, et lauad oleksid defektide ja vigastusteta. Nähtavate defektidega lauad asendatakse tootja kulul garantiikorras.

Paigaldamine

Marmoleum click paigaldatakse "ujuvana", st laudu ei naelutata, liimita ega kinnitata muul viisil aluspõranda külge, vaid need ühendatakse omavahel klik ühendusega. Laota paigaldatavale pinnale pehmenduseks ja aluspõranda ebatasasuste kaotamiseks 2 mm või 3 mm paksune PE-alusvaht. Aseta esimene paneel põrandale soonega seina poole. Paigaldamist alusta nurgast vasakult paremale. Reguleeri kiiludega vahet seina ja paneeli vahel nii et see oleks kuni 2 mm meetri põrandapinna kohta (maksimaalne vahe kuni 10 mm). Üle 8 meetri pikkuste ruumide puhul on vajalik jätta deformatsioonivuugid, mida võib katta vastavate liistudega. Klik ühenduse puhul ühendatakse paneelid pikisuunas, omavahel sissekeeramise teel 20-30° nurga all. Lühemad otsad löö omavahel kokku löögiklotsiga. Paneelide omavaheliseks kokkulöömiseks kasuta alati löögiklotsi, vastasel juhul võid paneeli ära lõhkuda. Lühim laua pikkus ja samuti kahe rea laudade otste vahe peab olema suurem kui 30 cm. Paigaldades jälgi pidevalt paneelide ridade sirgust. Kõverad read põhjustavad paneelide omavahelist mitte kokkusobivust.