Bergvik Iso Floor

Floorin - Bergvik Iso Floor

Rootsis toodetud terastaladele toetuv tõstetav põrand eriti suure koormusega ruumidesse. IsoFloor on kergesti muudetav ja väga stabiilne lahendus. Koormustaluvus 500 - 5000 kg/m2, kõrgusvahemik 35 - 240 cm.

IsoFloor'i suuri ja dünaamilisi koormusi taluv tõstetud põrandakonstruktsioon koosneb kattepaneelidest ja stabiilsest kandekonstruktsioonist (talade ja postide süsteem). Tarnitakse komplektsena s.t. koos kõigi vajalike kinnitusdetailide, tõstehaaratsite, treppide, käsipuude jm vajalikuga.

Stabiilse talade ja postide süsteemi tõttu säilitab konstruktsioon oma stabiilsuse ja välja rihitud kõrgused isegi kõikide kattepaneelide eemaldamisel (nt. kui on vaja muuta kaablite vm. kommunikatsioonide paigutust). Konstruktsiooni on võimalik muuta vastavalt koormustele antud konstruktsiooni punktis (talade ja postide tihedus) ka hilisema ekspluatatsiooni käigus.

IsoFloor'i 38 mm paksused kattepaneelid on valmistatud suure täpsusega ja külgedelt kaitstud spetsiaalse katteribaga. Kattepaneelid on antistaatiliste omadustega.

Konstruktsiooni paigaldus on lihtsam, kiirem ja odavam kui süsteemi puhul, kus kattepaneeli iga nurk toetub eraldi postile, mille kõrgus tuleb eraldi välja reguleerida. Kui IsoFloor'i puhul tuleb ca 1,2 kandeposti 1 m² kohta, siis traditsioonilise nn. pjedestaalsüsteemi puhul on kandepostide arv ca 3,2...3,5 ühe m² kohta (iga paneeli iga nurga all on post!). Viimati nimetatud postide tiheduse juures on kaablite installatsioonitööd ja hilisemad ümbertõstmised oluliselt tülikamad kui väikese postitihedusega IsoFloor'i puhul.

IsoFloor'i konstruktsiooni maandamine on äärmiselt lihtne – tavaliselt piisab 2 maanduskaablist ruumi diagonaalnurkades. Pjedestaalsüsteemi korral tuleb praktiliselt iga post eraldi maandada.

Seadmekapid on paigaldatavad otse põrandakonstruktsioonile. Pole vaja ehitada eraldi kandekonstruktsioone, et muuta seadmekappe stabiilseks.

Rootsis aktsepteeritakse elektrivõrkude juhtimisjaamades ainult täielikul talade süsteemil baseeruvat konstruktsiooni nagu seda on IsoFloor. Nt. ERICSSON kasutab oma projektides AINULT IsoFloor konstruktsiooni.