Rullvaipade paigaldus

Materjalide ettevalmistamine

Enne paigaldustööde algust peavad vaiba rullid 24 tundi kohanema ruumi temperatuuri ja õhuniiskusega.

Enne paigaldustööde algust peab kontrollima, et rullid ei ole vigastatud transpordil ja õige disainiga põrandakattematerjali oleks piisavas koguses.

Nõuded aluspõrandale

Aluspõrand peab olema:
• kuiv - suhteline niiskus peab olema alla 90%
• tasane
• puhas
• kindel
• sobiv liimimiseks akrüüldispersioonliimidega
• pinnatemperatuuriga vähemalt 15°C

Sõltuvalt aluspõrandast peab arvestama järgmiste asjaoludega.

Tsemendist aluspõrand

Aluspõrand peab olema sile, kuiv ja puhas. Pinna ebatasasused ja praod tuleb kõrvaldada, kasutades selleks ettenähtud tasandussegusid. Poorset aluspõrandat peab töötlema, et see vastaks liimimisnõuetele.

Puidust aluspõrand

• Puitlaudadest aluspõranda peab katma spetsiaalse alusmaterjaliga (nt vineeri või puitlaastplaadiga) ning kinnitama selle laudpõranda külge puidukruvidega (tsentrite vahekaugus 150 mm).
• Alusele liimitud lipp-parkett on soovitav betoonist aluspõrandani üles võtta. (Kui lippe ei eemaldata, ei saa probleemivaba paigaldust garanteerida.) Kui lipp-parkett on sellegipoolest kavas alles jätta, peab kontrollima, et see oleks vigastusteta, puhas ja enne liimima asumist varustatud niiskustõkkega. • Puitlaastplaatidest aluspõrandat peab töötlema nõuetekohase kruntimisvahendiga.

Asfaldist või mõnest teisest niiskumatust materjalist aluspõrand

Aluspõranda peab katma sileda, sobiva paksusega alusmaterjaliga või tasandusseguga.

Olemasolev põrandakate (v.a tekstiilkate)

Peab hoolitsema selle eest, et
• olemasolev põrandakate ja kasutatav liim sobivad (küsi nõu liimimüüjalt),
• olemasolev põrandakate on terve ja aluspõrandale kindlalt kinnitatud,
• kõikvõimalik mustus on pinnalt eemaldatud (ka vaha).
Kui need tingimused pole täidetud, eemalda vana põrandakate!
Tekstiilkatte peab kindlasti eemaldama.
Kork, kummi ja muud samalaadsed põrandakatted ei sobi aluspõrandaks ja need peab eemaldama.

Liimimine

Rullvaibad peab täielikult aluspõranda külge liimima, kasutades selleks ettenähtud liimi. Liimi valik sõltub sellest, kuidas põrandat on kavas kasutada. Tavakasutusega põrandate jaoks sobib kvaliteetne akrüüldispersioonliim, nagu Forbo 605 Green Star, Forbo 401 TK. Erinõudmistega pindadele on võimalik valida sobivat tüüpi liim, nt kontaktliim, polüuretaanliim või epoksiidliim.

NB! Kui liimimise osas on kahtlusi, pea nõu liimimüüjaga. Pea kinni liimimüüja nõuetest liimiga katmise, liimi säilimis- ja kuivamisaja, liimihamba suuruse jm kohta.

Rullvaipade paigaldamine

• Mõõda ruum üle.
• Lõika sobiva pikkusega paanid, arvestades mustrikordust.
• Paanid peaksid olema vähemalt 5-sentimeetrise varuga.
• Laota paanid külg külje kõrvale, jälgides materjalil olevaid nooli, mis peavad suunduma ruumi peamise valgusallika poole, mitte vastupidi.
• Korrasta ühenduskohad ja säti vuugid mustrisse.
• Märgi esimese paani asukoht pliiatsiga põrandale.
• Rulli paan kokku.
• Kasutades õiget liimikammi, kata põrand liimiga vastavalt liimitootja juhistele.
• Pea kinni liimitootja nõuetest liimimise, liimi säilimis- ja kuivamisaja kohta.
• Rulli esimene paan vastavalt põrand olevatele märkidele taas lahti.
• Vajadusel kausta spetsiaalset vaibapingutajat, et ei tekiks laineid vaiba pinnale.
• Samal kombel paigalda ka järgmised paanid teineteise kõrvale, nii et ühenduskohad oleksid tihedasti koos.
• Rulli kasutades suru vaip tugevasti vastu aluspõrandat, liikudes paani keskelt ääre suunas, et põrandakattematerjali alla ei jääks õhumulle.
• Lõika ära seinaäärde ja sokliliistude alla jääv üleliigne põrandakate.
• Tee sel kombel korda kõik seinaääred.
• Lõpuks rulli üle kogu põrand.

NB! Ennetamaks võimalikke probleeme ratasmehhanismide kasutamisel on soovitav paigaldada põrandakatte paanid alati piki põhiliikluse suunda.