Plaatvaipade paigaldus

Juhised laitmatu põranda saavutamiseks

Käesolev juhend sisaldab nõuandeid Desso plaatvaipade paigaldamiseks. Korrektne paigaldus ja regulaarne hooldus tagab vaipade suurepärase välimuse paljudeks aastateks.

Aklimatiseerumine

Plaatide paigaldus peab toimuma hilisemate ekspluatatsioonitingimustega võimalikult sarnastes tingimustes. Plaadid tuleb lahti pakkida hiljemalt 24 tundi enne paigaldustööde algust, võimaldamaks nende aklimatiseerumist ruumi temperatuuriga. Ruumi minimaalne temperatuur paigaldamisel ei tohi olla alla 15°C, õhu suhteline niiskus peab olema alla 65%. Põrandapinna temperatuur peab olema vähemalt 10°C.

Aluspõrand

Desso plaatvaipa võib paigaldada igat liiki põrandatele, mis on tasased, kuivad, puhtad ja kaitstud niiskuse eest. Vanade vaipade jäänused (alusvilt, aluskangas jms.), samuti liimijäänused, tolm, mustus või vaha tuleb enne paigaldamist eemaldada.

Kõik augud, astmed, vuugid, praod jm. ebatasasused põranda pinnal tuleb enne paigaldamist tasandada kvaliteetsete põrandatasandussegudega.

Betoonpõrandad

Uus betoonpõrand peab olema piisavalt kuivanud. Betooni maksimaalne suhteline niiskus (RH) ei tohi ületada 90%.

Laudpõrandad

Kõik viimistluskihid, nt. vahad jms., tuleb eemaldada ja pinnad tasandada. Halvas seisukorras olevad puitpõrandad tuleb katta vineer- või puitkiudplaatidega. Puitkiudplaadid paigalda kareda pinnaga ülespoole. Naelutada tsentrite vahega 15cm. Sarnaselt võib naelutada ka kuni 6mm paksust vineeri. Paksem vineer tuleb kinnitada kruvidega, tsentrite vahega 23 cm. Puitkiudplaati tuleb enne plaatvaiba paigaldamist niisutada ja lasta ära kuivada. Õliga immutatud puitkiudplaate ei ole vaja veega niisutada.

Siledad põrandad

Lakitud ja poleeritud põrandad tuleb karestada ja õlidest vms. puhastada. Desso soovitab siledatele põrandatele kanda libisemisvastast lahust (vastajalt valmistaja juhendile).

Soovitatavad liimid

Desso plaatvaip ei vaja täisliimimist, spets. aluskihti vms. Siiski soovitab Desso parima tulemuse saavutamiseks kinnitada iga 5. rida kahepoolse kleeplindiga, plaatvaibaliimi (Forbo 541 AntiRutsch) vms. abil (väga väikestel pindadel tuleb selliselt kinnitada ainult esimesed read). Järgige kleeplindi või liimi valmistaja kasutusjuhendit.

Garantii

Materjali defektide avastamisel tuleb sellest teatada müüjale enne materjali paigaldamist. Tootja vastutab kõigi tootmisel tekkinud materjali defektide eest. See ei kehti defektsena paigaldatud materjali kohta. Tootja ei vastuta ebakvaliteetsel paigaldamisel tekkinud probleemide eest.

Ettevaatusabinõud paigaldamise ajal

Kuni plaatvaibaga kaetav ala ei ole lõplikult kaetud, s.t. ei ole paigaldatud perimeetrile jäävad fikseerivad plaadid, ei tohi põrandal olla käimist ega raskete esemete teisaldamist.

Vaipade paigaldusmeetod

Mitte kunagi ära alusta plaatide paigaldamist seina äärest. Alusta alati selleks välja arvutatud punktist, vt. joonistelt. Paigalda kahepoolne kleeplint piki jooni AB ja CD. Plaadid suru kokku põlveklotsi (knee kicker) abil diagonaalsuunas. Põlveklotsi kasutamine tagab plaatide tiheda "istumise" üksteise kõrvale. Alternatiivina kahepoolesele kleeplindile võib kasutada ka spetsiaalseid plaatvaiba liime.

  

 


     

Põlveklots (knee kicker)                                             Vaiba paigaldamise tööriist

Äärmiste plaatide lõikamine ja kinnitamine

Tagamaks head sobitumist vastu põrandaliistu, lõika plaadid välja joonisel näidatud meetodil. Plaadi lõigatud serv aseta vastu põrandaliistu. Perimeetriplaadid tuleb täies ulatuses kinnitada kahepoolse kleeplindiga või vastava liimiga. Alguspunkti arvutamisel tuleb silmas pidada, et ei seina äärtesse ei jääks liiga kitsaid plaadiribasid. Lõigatud plaadi laius peab olema vähemalt 26 cm, arvesta seda juba algpunkti kindlaksmääramisel.

Näide - põrandapinnale mõõtmetega 4,26m × 5,81m tuleb arvutused teha järgnevalt:
4,26m = 7 tervet plaati +76 cm, tagamaks et .minimaalse plaadi laiuse nõue oleks täidetud: 76cm : 2 = 38 cm
5,81m = 10 tervet plaati +81 cm, tagamaks et minimaalse plaadi laiuse nõue oleks täidetud: 81cm : 2 = 40,5 cm

Efektid

Enamikke Desso plaatvaipasid saab paigaldada kahesuguselt, mille tulemusena saadakse erinevad visuaalsed efektid (vt. jooniseid). Joonistel näitavad nooled vaibaplaadi lõnga suunda.

Malelaua efekt

Plaadid tuleb paigaldada selliselt, et lõnga suund on alati risti naaberplaatide lõnga suunaga.

Ühesuunaliste ridade efekt

Plaadid paigaldatakse kõik ühesuunaliselt (vt. joonis B). Ühesuunaliselt paigaldatakse tavaliselt mustrilised plaadid. Desso ei soovita ühesuunalist paigaldamist kõigi oma plaatvaipade puhul.

Tõstetud põrandakonstruktsioonid

Desso plaatvaibad sobivad kasutamiseks tõstetud põrandakonstruktsioonide peal. Plaatvaibad tuleb paigaldada paneelide peale vastavalt punktides "Soovitatavad liimid" ja "Vaipade paigaldusmeetod" kirjeldatud metoodikale. See metoodika väldib igasuguseid põrandapaneelide süsteemis esinevaid ebakorrapärasusi.
Alustamisjoon peab kindlasti paneeli servast mõlemas suunas üle ulatuma. See väldib tuuletõmbuse läbi paneeli- ja plaatvaiba vuugi, mis põhjustaks tolmu ja mustuse kogunemist vaibaplaadi vuukidesse ning paneeli vuugi esiletuleku.
Liimi kasutamisel tuleb see pinnale kanda pikakarvalise rulliga. Liimikiht peab lõppema ca 2,5 cm kaugusel aluspaneeli servast, mis võimaldab vajaduse korral paneeli lihtsalt üles tõsta. Alternatiivina liimimisele kasutada kahepoolset kleeplinti, mis paigaldatakse iga 5 vaibaplaadi rea alla.

Ventilatsiooniluukidega põrandad 

Desso soovitab kõik põrandal olevate (ventilatsiooni) luukidega külgnevad vaibaplaadid kinnitada kas kahepoolse kleeplindiga või vastava liimiga. See väldib plaatide nihkumise luukide avamisel.

Põrandakaabel

Desso plaatvaibad on sobivad suurepäraselt paigaldamiseks koos põrandakaabliga, mis annab juurdepääsu elektrisüsteemile. Bituumenpõhimik vormub kergesti ümber kaabli, absorbeerides tema kuju ja tagades nähtamatuse pealispinnalt. Võimaluse korral peaks kaabel paiknema plaadi keskel. Kaabli kohale ei ole soovitav panna kleeplinti või liimi, vältimaks kaablite kahjustumist vaibaplaatide eemaldamisel.

Põrandaküte

Desso plaatvaibad sobivad kasutamiseks koos põrandaküttega, mille maksimumtemperatuur ei ületa 28°C. Küte tuleb välja lülitada vähemalt 48 tundi enne plaatide paigaldamist.

Kui kasutatakse ratastega kontoritoole ...

Ruumides, kus mööblil on rattad all, on ilmtingimata vaja kõik vaibaplaadid kinnitada sobiva liimiga. Vältimaks vaipkatte kahjustumist, peab rataste minimaalne läbimõõt olema 51 cm ja laius vähemalt 22 mm.

Trepid

Desso plaatvaibad sobivad paigaldamiseks treppidele, millele paigaldatakse astmeservaliist. Vaibaplaadid tuleb kinnitada kahepoolse kleeplindi või liimiga.


Vaata ka Desso QuickFix paigadusvideot (2:10 min):