Bulletin Board paigaldus seinale

Bulletin Boardi võib paigaldada otse seintele, mis on valmistatud betoonist, kipsplaatidest või mis on viimistletud tsemendi baasil krohviga. Samuti võib materjali paigaldada vaheseintele või teistele plaatmaterjalidele nagu vineer, MDF, HDF või OSB. Plaadid peavad olema fikseeritud selliselt, et ühepoolselt kattes tekkivad pinged ei painutaks plaate läbi.

Ettevalmistus

• Seinad peavad olema puhad tolmust, õlist vms nakkuvust vähendavatest osakestest
• Sein peab olema püsivalt kuiv ning tugev
• Vana värvitud pind tuleb enne liimimist karestada liivapaberiga.
• Veeslahustuvad värvid ning lubjatud pinnad tuleb maha pesta.
• Kõik suuremad ebatasasused ning praod tuleb üle pahteldada ning lihvida tasaseks.
• Niiskuskartlikud aluspinnad tuleb kata niiskustõkkega, et vältida liiminiiskuse mõju ja seejärel tasandada.

Liim

Liimimiseks kasuta naturaalse linoleumi liimimiseks sobivat dispersioonliimi. Suuremõõduliste tükkide paigaldamisel võib paigaldamise lihtsustamiseks kasutada paani ülemises servas 20 cm ulatuses kontaktliimi.

Materjal

Materjali rulli tuleb ladustada otsa peal püsti, et vältida muljumisjälgede tekkimist. Enne paigaldamist peab rull samas ruumis vähemalt 24 tundi aklimatiseeruma. Lõika paanid rullist välja väikese varuga, arvestades, et rull võib pikkuses kokku tõmmata kuni 1% ulatuses. Seejärel rulli materjal kokku džuutkangas väljapoole või lase materjalil tasasel pinnal sirguda.

Ühe tükina paigaldus

1. Märgi seinale pliiatsi ja joonlaua abil soovitud mõõtmetega ala.
2. Lõika noaga välja täpsete mõõtmetega BulletinBoardi tükk. Lõikeserv on soovitatav teha ca 10⁰ nurga all (džuutkanga poolne küljelt väiksemana).
3. Kanna liim seina pinnale, lase liimil kuivada nakkumiseni. See aeg sõltub konkreetsest liimist ning keskkonna tingimustest.
4. Paigalda materjali tükk täpselt väljamõõdetud asukohale. Suru materjal pind tihedalt vastu seina surverulli või kätega pinnal libistades. Jälgi et käed oleksid puhtad või kasuta selleks kaitsekindaid.
5. Kõik liimiplekid eemalda koheselt puhta märja lapiga.

Mitmest tükist materjali paigaldus

1. Märgi esimese tüki paigalduse algusjoon.
2. Keerulisema kujuga tükkide väljalõikamiseks kasuta paberist žablooni.
3. Lõika üle materjali tehaseservad ning samuti õige paani pikkus. Lõikeserv on soovitatav teha ca 10⁰ nurga all (džuutkanga poolne küljelt väiksemana).
4. Kanna liim seina pinnale, lase liimil kuivada nakkumiseni. See aeg sõltub konkreetsest liimist ning keskkonna tingimustest.
5. Paigalda materjali tükk täpselt väljamõõdetud asukohale. Suru materjal pind tihedalt vastu seina surverulli või kätega pinnal libistades. Jälgi et käed oleksid puhtad või kasuta selleks kaitsekindaid.
6. Kõik liimiplekid eemalda koheselt puhta märja lapiga.
7. Järgnevad paanid paigalda alati samasuunaliselt.
8. Paigalda teine paan 1-2 cm ülekattega esimesele paanile.
9. Peale kinni surumist märgi esimese paani kontuur lühikese märkeseadme abil teisele paanile ning lõika paanid tihedalt omavahel kokku.
10. Käitu sarnaselt kõigi teiste paanidega.