Linoleumi paigaldus

Aluspõranda ettevalmistamine

Linoleumi paigaldamine algab aluspõrandast, mis peab olema kuiv, tugev ja sile. Aluspõrandate tasandamiseks sobivad tasandussegud või MDF plaadid.

MDF plaate kasutatakse puit-, kivi- ja betoonpõrandate tasandamiseks. Nende paigaldamine on kerge ja vajab minimaalselt abivahendeid. Sobivad keskmise tihedusega MDF plaadid, mis liimitakse omavahel kahes kihis hoides plaatide vahed omavahel nihkes. Nii saavutatakse ühtlane tulemus.

Kasutades aluspõrandana puitlaastplaati, peaks eelistama soonühendusega plaate, et saada ühtlane põrand. Ebatasased plaatide ühenduskohad jäävad selgelt näha ka linoleumi pinnal.

Enne tasandussegu paigaldamist tuleb aluspõrand katta krundiga, et saada tugevam nake. Põrandale valatud segu tuleks mullide kõrvaldamiseks ogarulliga läbi rullida.

Vajadusel tuleks aluspõrand enne linoleumi paigaldamist katta niiskustõkkega, et isoleerida ehitusniiskus.

Enne paigaldust

Ruumid, materjalid ja aluspõrandad peavad olema temperatuuril vähemalt 17 °C. Enne paigaldamist laske materjalil vähemalt üks ööpäev ruumi temperatuuriga kohaneda.

Jälgi, et ühes ruumis paigaldatava materjali partiinumbrid langeksid kokku ja rullinumbrid jookseks õiges järjekorras.

Märkimine ja lõikamine

Õige pealehakkamine on pool võitu: pöörake erilist tähelepanu esimesele paanile! Kõigepealt tuleb välja mõõta paigaldatava paani pikkus. Jälgige alati, et liitekohad ei jääks uste lähedale. Marmoleum ja Artoleum tõmbuvad paigaldamisel pikisuunas kokku ja laiuses pikenevad. Seetõttu tuleb rullist vajaliku pikkusega paani lõikamisel jätta iga jooksva meetri kohta pikkusvaruks umbes 10 mm, mitte aga rohkem kui 100 mm.

Liimimine

Kasutada tuleb spetsiaalset linoleumi jaoks mõeldud liimi. Pöörake paani üks ots keskkohani tagasi paani peale. Enne liimi pealekandmist tuleb põrand ja põrandakatte alumine pind puhtaks pühkida.

Pange paan märjale liimile ning vajutage see kindlalt kohale, eriti paani ots. Voltige paani teine ots tagasi ning korrake eelpool kirjeldatud tegevust.

Paigaldatud kate rullige kinni esmalt laiuti, seejärel pikuti. Eemaldage liigne liim. Pärast paigaldamist tuleb ruumi korralikult tuulutada, et liim saaks kuivada. Võimalusel ärge kasutage või koormake värskelt paigaldatud põrandat kuni liimi lõpliku kuivamiseni, mis võtab tavaoludes aega kaks päeva.

Vuukide keevitamine

Vuugid keevitatakse kokku peamiselt dekoratiivsetel ja hügieenilistel kaalutlustel. Põrandakate keevitatakse pärast liimi kuivamist, mis võtab tavaoludes aega ühe päeva. Kasutage materjalile vastavat keevisnööri ja õigeid töövõtteid.

Vajalikud paigaldustööriistad saate laenata Floorini kauplustest. Vajadusel küsi lisainfot meilt või professionaalselt paigaldajalt.