Naturaalse parketi paigaldamine. VAJALIKUD TINGIMUSED

Parkettpõrandad paigaldatakse ruumis peale üldehitustööde ning lagede ja seinte viimistlustööde lõpetamist. See vähendab võimalust, et parketti kahjustatakse muude tööde käigus mehaaniliste vigastuste või liigniiskusega. 

Enne parketi paigaldust

Enne paigalduse algust peab materjal samas ruumis aklimatiseeruma vähemalt 48 tundi.

Enne parketipaki avamist kontrolli pakendil olevat infot ja selle vastavust tellitule. 
Arvesta, et puit on looduslik materjal ja iga laud on erinev. Vaatle parketilaudu päevavalguse või piisava valguse käes, et laudadel ei oleks visuaalseid defekte või vigastusi, samuti kontrolli laudade värvust ja tekstuuri. Puidu loomulik välimus, puidusüümuster ja toonierinevused ei ole defektid. Vajadusel kontrolli selektsiooni kirjeldust.

Värvierinevuste, struktuurierinevuste ja oksakohtade harmooniliseks jaotamiseks soovitame parima lõpptulemuse saamiseks avada 2 - 3 parketipakki korraga ja paigaldada erinevatest pakkidest võetud lauad segamini. Vajadusel kasuta professionalise paigaldaja teenust.

NB! Juba paigaldatud parketilaudadele pretensioone vastu ei võeta. 

Aluspõrand

Naturaalse parketi aluspõrandaks sobib betoon, kipsivalu või puitplaat. Aluspõrand peab olema sile, puhas ja kuiv.

Betoonist aluspõranda niiskus ei tohi paigaldamise hetkel ületada 2.0%, põrandakütte puhul 1.8% CM skaalal õhutemperatuuri 18-22°C juures. Suhteline niiskus ei tohi ületada 60% RH. Puitplaatide niiskus võib olla kuni 8% CM õhutemperatuuri 18-22°C juures.

Aluspõranda tasasus peab vastama nõudele ±3 mm/2 m kohta ning peab olema astmelisuseta. Juhul, kui betoonpõrand on ebatasane, tuleb see lihvida või tasandada. Tasandussegu kasutades kasuta ainult kõrgeima kvaliteediga tooteid vastavalt kasutusjuhendile.

Betoonaluspõrandale paigaldades kasuta alati 0.2 mm PE aluskilet, mis paigaldatakse 30 cm ülekattega.

Ruumid

Parketi paigaldamise alguseks peavad ruumid olema puhtad ja kuivad. Tagatud peab olema stabiilne suhteline õhuniiskus: 30-60% temperatuuril 20°C.

Et normidele vastav õhuniiskus oleks ruumides aastaringselt, soovitame soetada õhuniisuti. Kütteperioodil on soovitav kasutada õhuniisutit igapäevaselt.

Kui õhuniiskus on ruumides alla normi, võib parkett kuivada ning sellest tekkida praod laudade või lippide vahel. See võib põhjustada parketi nagisemist või kriuksumist. Enamasti probleem kaob, kui õhuniiskuse tase on normaliseerunud.

Liigne õhuniiskus võib põhjustada parketi liigset paisumist ja parketilaudade kuju muutusi.

Ventilatsiooni puudumine võib põhjustada parketi kooldumist, eriti ruumides, mida ei kasutata aastaringselt. Sarnaselt võib materjal käituda, kui parkett on pidevalt liiga kõrge temperatuuri või pideva päikesepaiste käes. 

Põrandaküte

Esmane kütmistsükkel peab olema läbi viidud vähemalt kolm nädalat enne naturaalse parketi paigaldamist. Esmases kütmistsüklis tõstetakse põrandakütte temperatuuri iga päev 5°C võrra kuni 27°Cni ning seejärel hoitakse seda temperatuuri kolm nädalat, olenemata aastaajast, ka suvel.

48 tundi enne paigaldust peab olema põrandaküte välja lülitatud.

Põrandakütte võib sisse lülitada seitse päeva peale parketi paigaldust, tõstes temperatuuri iga päev 5°C võrra kuni soovitud temperatuurini. Põrandakütte temperatuur ei tohi kunagi olla kõrgem kui 27°C.

Põrandaküttel kasutamiseks ei sobi pöögi, vahtra ja jatoba puiduliigid. 

Parketi paigalduse suund

Parketi paigaldamise suund sõltub tavaliselt ruumi peamisest valgusallikast. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame paigaldada lauad paralleelselt valguse langemise suunaga.

Parketi paigalduse suunavalikuga saab visuaalselt mõjutada ka ruumi proportsioone.

Kitsastesse koridoridesse soovitame parketi paigaldada pikisuunas. 

Paisuvuugid

Ujuvalt ja ilma paisuvuugita võib parketti paigaldada kuni 10 meetri laiuses ja 10 meetri pikkuses. Kui ruum on laiem või pikem kui 10 meetrit, tuleb jätta paisuvahe. Paisuvahe kaetakse sobiva T-liistuga.

Seina ja parketi vahele peab jääma kogu perimeetri ulatuses 10 mm paisuvuuk. Kui põrandast tulevad läbi radiaatori torud vms. püsivad elemendid, peab sisselõige parketilauda arvestama vajaliku paisumisvahega ~10 mm.

Igasse tuppa paigaldatakse parkett eraldi alana. Põrandad eraldatakse omavahel paisuvahega, mis hiljem kaetakse T-liistu või lävepakuga. T, U või L kujulistesse ruumidesse paigaldage parkett võimalikult ruudu- või ristkülikukujulisena. Alad eraldatakse omavahel paisuvahega.

Kandvaid osi või püsiseadmeid (rasked kapid või köögisaar, lükanduste konstruktsioonid) ei tohi paigaldada otse ujuvalt paigaldatud parketile.

Põrandaliiste ja lävepakke ei tohi kinnitada läbi parketi. Need tuleb paigaldada kinnitades kas seina või aluspõranda külge, et ei oleks takistatud parketi loomulik liikumine.