Laudparketi paigaldusjuhend. HARO TopConnect ühendus

Enne parketi paigalduse alustamist peab materjal samas ruumis aklimatiseeruma vähemalt 48 tundi.
Ruumi temperatuur peab paigaldamise ajal olema vähemalt 18°C ja ruumi õhuniiskus vahemikus 40-60% suhtelist niiskust.
Parketipakke ei tohi avada enne paigalduse algust.

Enne paigaldamist kontrolli pakendit ja selle vastavust tellitule. Laudade välimus varieerub ning nende paigaldamisel hinda iga laua sobivust antud kohale. Vajadusel kasuta professionalise paigaldaja teenust. Vaatle parketilaudu päevavalguse või piisava valguse käes, et laudadel ei oleks visuaalseid defekte või vigastusi, samuti kontrolli laudade värvust ja tekstuuri. Puidu loomulik välimus, puidusüümuster ja toonierinevused ei ole defektid. Tutvu selektsiooni kirjeldusega vajadusel enne paigaldamise alustamist. Värvierinevuste, struktuurierinevuste ja oksakohtade harmooniliseks jaotamiseks soovitame parima lõpptulemuse saamiseks avada paigaldamise ajal 2 - 3 pakki ja paigaldada mitu pakki segamini.

Paigaldatud parketile pretensioone vastu ei võeta.

Parketi aluspõrand

Parketi paigaldamiseks sobivad tsemendi baasil aluspõrandad, mis on piisava tugevusega, tasased, puhtad ning püsivalt kuivad. Aluspõranda niiskus ei tohi paigaldamise hetkel ületada 2,0% CM skaalal, põrandakütte puhul 1,8% CM skaalal.
Aluspõranda tasasus peab vastama nõudele ±3 mm /2 m kohta, seejuures ei tohi esineda astmelisust.

Parketi aluskatted

Betoonaluspõrandale parketti paigaldades kasuta alati 0.2 mm PE aluskilet. See paigaldatakse 30 cm ülekattega ning aluskile serv tuuakse üles seina peale kuni liistuni. Ära paigalda üle 10 m pikkuseid alasid ühes tükis.

2 mm aluskate annab parketile parema helisummutavuse ja tasandab väiksemad ebatasasused. Aluskatte paigaldamisel jälgi, et kihid ei kattuks. Vaipkatted ja bituumen-vilt alused ei sobi parketi aluskateteks.

Laudparketi paigaldamine

 

 

1. Alusta laudparketi paigaldamist paremast nurgast, punni otsaga seina poole.

Paiguta parketilaud seina äärde ning paigalda distantskiilud selliselt, et oleks tagatud 10 mm paisuvahe kogu perimeetri ulatuses.

 


2. Ühenda esimese rea järgmised lauad omavahel lühemast otsast, vajutades pealmise laua võimalikult lähestikku alumisele alla.

Ära kasuta liigset jõudu, vajadusel kontrolli, et plastiklukk oleks omal kohal paigal.

 

 

 

3. Antud pilt illustreerib parketilaua lühema otsa lukustumise põhimõtet.

 

 

 

4. Selleks, et parketilaua lühikesed otsad ühilduksid õigesti, paigalda ajutiselt üks jäägitükk piki-ühendusse.

 

5. Mõõda ja lõika välja viimase laua pikkus arvestades, et säiliks vajalik 10 mm paisuvahe seina ja laua otsa vahel. Äralõigatud parketilauda saad kasutada järgmise rivi alustamiseks. 

Lühikeste otste nihe järgmises reas peaks olema vähemalt 50 cm.

Suru väikese nurga all pikemat külge pidi uus laud maas oleva laua külge. Koputa õrnalt löögiklotsi ja haamriga vastu pikemat külge.

 

 

 

6. Koputa kergelt löögiklotsiga terve laud ühenduse pikkuses üle, et ühendused oleksid tihedalt koos.

 

 

7. Viimase lauarea väljalõikamisel arvesta taas vajaliku 10 mm paisuvahega. Vahe peab olema piisav kogu pikkuses.

Jälgi, et viimane lauarida oleks laiem kui 50 mm, et tagada piisav põranda tugevus. Vajadusel vähenda esimese rivi laiust.

 

 

8. Kui põrandast tulevad läbi radiaatori torud vms. püsivad elemendid, tuleb parketi sisselõikel samuti arvestada vajaliku paisumisvahega ~10 mm.

 

 

 

9. Paisuvahe tuleb säilitada ka ukse lävepaku juures. Selle võib katta lävepaku või sobivad liistuga.

 

 

 

 

10. Parketilaude lühemast otsast lahtivõtmiseks nihuta neid tasapipnnaliselt üksteise suhtes.

 

 

 

 

11. Eemalda kõik distantskiilud ja paigalda sokliliistud, vajadusel ka lävepakud.