PVC-katete paigaldusjuhendid

Põrandakatte sh. PVC paigaldamist alustades tuleb jälgida, et aluspõrand vastaks DIN 18 365 nõuetele, s.t. on täidetud järgnevad nõuded: pind on tasane; põrand on püsivalt kuiv (suhteline niiskus RH<85%); pind on tugev, ei ole pragusid ega lahtiseid osakesi.

Tasanduskiht

Kui aluspind ei ole piisavalt tasane, tuleb valada pinnale tasanduskiht. Selleks tuleb pind kõigepealt katta krundiga, mis annab pinnale parema nakke ja vajadusel tihendab poorset pinda. Kattes pinda isetasanduva seguga tuleb jälgida, et sinna ei jääks õhumulle ning et segu ei kuivaks liiga kiiresti (tuuletõmbus ja päikesepaiste).

Paigaldamine

Põrandakatet paigaldades tuleb jälgida, et ühes ruumis kasutatavad materjalid oleksid ühest partiist, et vältida suuremaid toonierinevusi. Kõrvuti asetsevad homogeesete katete paanid paigaldatakse samasuunaliselt, heterogeenste katete puhul on nõutud kõrvuti paanide vastassuunaline paigaldus Paigalduse eel peab materjal aklimatiseeruma ruumis vähemalt 24 tundi. Paanid lõigatakse välja ja liimitakse. Soovi korral on võimalik teha ka ülespöördeid seintele asendamaks põrandaliiste.

PVC-katte liimimiseks kasutatakse PVC-katete liimimiseks mõeldud liime. Liimimine toimub vastavalt liimi tootja nõutele. Peale liimimist hõõrutakse kõigepealt paan hoolikalt põrandale ning seejärel rullitakse 50 kg rulliga kinni.

Tiheda põranda saavutamiseks tuleb vuugid keevitatada kuumkeevitusega. Enne keevitamist veendu, et liimimisest on möödas vähemalt 24 tundi. Kasuta keevitamiseks vastavat keevisnööri ja õigeid töövahendeid.

Kõiki tööriistu saad osta ja laenutada Floorini kauplustest

Täpsemad juhendid PDF formaadis:

Tingimused aluspõrandatele

PVC-katete paigaldus ilma ülespöördeta

PVC-katete paigaldus ülespöördega

PVC plaatide paigaldusjuhend

Kuidas teha kuumkeevitust