Puhastusalad

Puhastusala peamiseks ülesandeks on kaitsta põrandaid, eemaldades mustuse ja niiskuse kingataldadelt enne selle sattumist siseruumidesse. Valikuvõimalused on suured, tervisekaitse- ja turvanõuded kõrged ning igal objektil omad eritingimused. Seetõttu on sissepääsude põrandalahenduste planeerimine tähtis ja keeruline ülesanne. Iga päev kantakse jalatsitega kaasa tohutul hulgal mustust ja niiskust. Selle hoonesse sattumine muudab põrandate väljanägemise räpaseks, mustus kahjustab põrandakatteid ja nende viimistlust ning tekitab tervise- ja turvariske. Nende kahjustuste parandamine on väga kulukas. On välja arvutatud, et tõhusa puhastusala mittekasutamisel võivad ainult põrandakatte parandus- ja hoolduskulud ületada nende algse investeeringu üheksa korda.

Kollektsioonid