Uudised

Klientide tagasiside 2017

Võtsime kokku 2017. aasta projektide tagasiside. Tulemus üllatas meidki!

Mõned numbrid (ümardatult):

Vastajatest 48% olid sisekujundajad, 32% ehitajad või paigaldajad ning 20% ruumide omanikud või haldajad.

Vastuseid palusime 7-palli süsteemis, mis tähendab, et maksimaalselt hea tulemus oli 7 ja väga halb 1 punkt.
Aritmeetiline keskmine: 4 punkti. 

Tulemus:

Floorini poolset teenust (nõustamine, materjalide tarne) hinnati maksimaalse, 7-pallise hindega 60%, hinne 6 anti 36% ja hinne 5 vaid 4% juhtudest.

Valminud põrandatele andsid KÕIK vastajad hindeks 6 või 7, sealjuures maksimumhinnet anti koguni 72% juhtudest!

Tunnistame, et raske on sellistelt numbritelt edasi minna, aga me pingutame selle nimel! 

Edukat ja inspireerivat 2018 kõigile!