Porivaibalahendus Forbo Coral

Sissepääsualade tekstiillahenduste turuliidri täielik puhastusala lahenduse kollektsioon Forbo Coral nüüd Floorinis!

 

Forbo Coral täielik sissepääsuala lahendus nüüd Floorinis!
Sissepääsualakatete: porivaipade, porimattide, porirestide peamiseks ülesandeks on kaitsta põrandaid, eemaldades mustuse ja niiskuse kingataldadelt enne selle sattumist siseruumidesse. Valikuvõimalused erinevate lahenduste vahel on suured, tervisekaitse- ja turvanõuded kõrged ning igal objektil on omad eritingimused. Seetõttu on sissepääsuala põrandakatete planeerimine tähtis ja keeruline ülesanne. Iga päev kantakse jalatsitega kaasa tohutul hulgal mustust ja niiskust. Selle hoonesse sattumine muudab põrandate väljanägemise räpaseks ja eemaletõukavaks, samuti kahjustab mustus põrandakatteid ja nende viimistlust ning tekitab tervise- ja turvariske. Nende kahjustuste parandamine on väga kulukas. On välja arvutatud, et tõhusate puhastusalade mitte kasutamisel, võivad põrandakatte parandus- ja hoolduskulud tema eluea jooksul ületada algse investeeringu kuni üheksa korda.

Kvaliteetsete Corali porivaipade ja porimattidega sissepääsuala lahendus, aitab neid kulusid vähendada. Kogudes kokku kuni 90% jalgadega sissekantavast mustusest, võivad koristusarved väheneda kuni 65% ning pikeneb ka põrandakatete eluiga. Oma väga laia kvaliteetsete lahenduste valikuga ning rohkearvuliste disainidega võimaldab Coral luua kutsuvaid ja kauneid sissepääsualasid, mis kindlustavad teie põrandatele pikaajalise kaitse, hoides nad puhtad ja kuivad.

Väljaspoole hoonet jäävad porimatid ja porirestid, mis on esmase, suurema mustuse, eemaldamiseks jalanõude taldadelt enne hoonesse sisenemist.

Sageli on otstarbekas peale esimest porimatti kasutada ka teist, et puhastada jalatsid neile jäänud väiksematest mustuseosakesetest.

Peale sissepääsu olevad alad – vastuvõtuala, koridorid ja teisele korrusele viivad trepid, peavad vastu pidama väga intensiivsele käidavusele ja taluma pidevat puhastamist. Nad määrduvad pidevalt ja vajavad vältimatult tihedat tolmuimejaga puhastamist, et säilitada oma omadused ja välimus.