Roheline Juhend

Rohelist Juhendit materjalide spetsifitseerimiseks kasutatakse koos ettevõtete keskkonnamõjude hindamise meetodiga.See pakub disaineritele ja teistele soovijatele juhiseid, kuidas valida madala keskkonnamõjuga ehitusmaterjale jätkusuutlikkuse parandamiseks ümbritsevas keskkonnas.

 

Viimase, 2008. aastal avaldatud Rohelise Juhendi koostamisel on kastutatud hoonete uurijate poolt parendatud meetodit. Juhendis omistatakse reitinguid A+ kuni E, kus A+ on kõige ihaldusväärsem ja omistatakse toodetele, mis avaldavad vähimat mõju keskkonnale. Uued reitingud põhinevad „Cradle to Cradle" elutsükli kirjeldusel, millest oli juttu meie eelmises uudiskirjas.
Reitinguid kohaldatakse kuues erinevas valdkonnas: tervishoid, haridus, kaubandus, kodu ja äri. Reitinguid ei anta tööstuslikele põrandatele.
Euroopa vinüülpõrandakatete tootjatele omistati kõrgeim A+ reiting.
„See on väga hea uudis põrandakatete tööstustele" ütles Polyflor Ltd turundusjuht Simon Janes „See kinnitab meie kauaaegset uskumust, et taaskasutatavad ja multifunktsionaalsed vinüülpõrandakatted on ideaalne valik silepõrandakatete hulgast. Eriti, kui silmas pidada kestvust ning mõju keskkonnale.
Kõnealuse reitingu saavutamine ei tähenda, et keskkonnaalaselt polegi vaja enam pingutada. A+ reiting annab toodete kasutajale võimaluse lihtsate moodustega leida sobiv kate, aga samas seab tootjale teatud tähtsad tingimused, mis tuleb kõik täita."
„Me oleme alati uskunud, et toodete pikaealisus, lai valik, suurim kasu tarbijale ja vähene mõju keskkonnale on Polyflori toodete parimad omadused," ütleb Janes.

Üldiselt võib öelda, et vinüülkatted – homogeensed, heterogeensed ja turvapõrandad – on hinnatud reitinguga A+ kasutamiseks suurte kasutuskoormusega hoonetes nagu seda on nt haiglad ja koolid.
Viimane Polyflori keskkonnamõjude raport näitab detailiselt Polyflori arengut keskkonnasäästlikkuse valdkonnas: taastootmises, energiakulu vähendamises, jääkide töötlemises jne.
Rohkem infot Polyflori keskkonnasõbralikkusest nende kodulehelt www.polyflor.com/environment

Polyflori tooted leiate Floorini kodulehelt äriruumide PVC-katete ja eriomadustega põrandakatete juurest.