Autoriõigusest ja ehitusest

Paanilise alampakkumise tõttu ehitusturul ei saa tellija soovitud tulemust. Täiendava töö ja ebarahuldava lõpptulemuse tõttu on rahulolematud ka projekti autorid.

 

Tänane olukord ehitusturul on tekitanud olukorra, kus tiheda konkurentsi tingimustes tehakse objekti võitmiseks uskumatuid pakkumisi. Sageli tähendab see projektis ette nähtud toodete vahetamist odavamate ja vähem kvaliteetsete toodete vastu. Tulemus muidugi pole enam see, mis algselt sooviti. Kaotajateks jäävad tellija ja hilisem hoone kasutaja. Samuti ei pruugi pakutud hind jääda lõplikuks hoone maksumuseks. Advokaadibüroo Eipre & Partnerid OÜ on sisearhidektidele koostanud arvamuse, selgitamaks millised on sisekujundajate õigused oma loomingu kaitsmisel. Samuti toome näitena luhtunud lasteaia hanke (vt artikkel Põhjarannikus).

Eipre ja Partnerid eksperthinnang PDF-failina
Artikkel Põhjarannikus