Materjalide määratlemine ehituslepingus

Memo sisearhitektidele

Käesolev memo on koostatud autoriõiguse seaduse (edaspidi nimetatud AutÕS) põhjal, et anda hinnang järgmistele küsimustele:

1. kas ehitajal on õigus ilma autori nõusolekuta asendada sisearhitektuurses projektis märgitud tootja materjal teise tootja materjaliga;
2. kas sisearhitektil on õigus näha projektis ette konkreetse tootja materjali kasutamine sisearhitektuurse lahenduse teostamisel.

Advokaadibüroo Eipre ja Partnerid eksperthinnangu leiate PDF-failina SIIT


Roosikrantsi Õigusbüroo juhataja Ivo Nagel'i kommentaar antud teemal Ehitusuudistele
23. nov 2009

Kommentaar: kuidas määratleda materjalid ehituslepingus?

Ehituslepingute sõlmimisel määratletakse ehitaja poolt kasutatavate matejalide valik reeglina lepingu lisaks olevas projektis ja spetsifikatsioonis, kirjutab Roosikrantsi Õigusbüroo juhataja Ivo Nagel.

Materjalide määratluse täpsus varieerub olenevalt ehitusobjektist. Üldiselt võib öelda, et materjalide valikust tulenevaid vaidlusi esineb väga tihti.

Kõige levinum on, et tellija poolt määratletakse ära materjalide tüübid ja konkreetse materjali valik jääb ehitaja teha, arvestades, et materjal peab vastama spetsifikatsioonis ettenähtud kvaliteedinõuetele. Sellisel juhul on ehitajal võimalus leida kõige odavam võimalik materjal, mis nõuetele vastaks ja seeläbi enda kulusid vähendada ning tellijal on võimalik saada ehitajalt odavama hinnaga pakkumine. Tellija jaoks esineb siin aga oht, et ehitaja püüab võimalikult odava hinna saavutamiseks materjalide kvaliteedis järgi anda ja võimalused vaidluste tekkimiseks on suured.

Samas tuleb praktikas ka ette lepinguid, kus tellija on ülitäpselt ära määranud kõik materjalid ja ka materjalide tootja. Sel juhul peab ehitaja nendest nõuetest kinni pidama ja materjalivalikust tulenevaid vaidlusi jääb vähemaks.

Kui vaadata materjalivaliku määratlemist erinevate poolte vaatenurkadest, siis ehitaja jaoks on alati kasulikum, kui materjalide määratlus lepingus on võimalikult umbkaudne. Tellija seisukohast aga oleneb materjalide määratluse täpsuse aste pigem sellest, kas ta tahab kindlasti tagada kvaliteeti või soovib saada võimalikult odavat hinda.

Mida umbmäärasemalt materjalid on lepingus määratletud, seda suurem on võimalus sellest tulenevate vaidluste tekkeks poolte vahel. Siinkohal on lai tööpõld spetsialistidel, kelle poole vaidluse korral ekspertiiside saamiseks pöördutakse.


Ehitusleping on kahe osapoole: tellija ja ehitaja kokkulepe, kus mõlemad soovivad partneriga arvestades maksimaalselt enese huve kaitsta. Et ehitustöö tulemus oleks mõlemat osapoolt rahuldav, tuleb juba lepingu sõlmimisel olla täpne ja tähelepanelik. Mida täpsemalt on lepingus määratletud kasutatavad materjalid, seda tõenäolisemalt saavutatakse soovitud tulemus.